GeoJust s.c. wykonuje badania geologiczne na potrzeby projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu, zlokalizowanych w granicach województwa dolnośląskiego.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest tanim i prostym sposobem rozwiązania problemów z unieszkodliwianiem ścieków pochodzących z pojedynczych domów lub ich niewielkich zgrupowań, w przypadku braku zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

 


Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia przydomowa składa się ze zbiornika (osadnika gnilnego) gdzie ścieki są oczyszczane mechanicznie oraz w zależności od typu oczyszczalni:
poletka drenażu rozsączającego, filtra piaskowego, oczyszczalni hydrobotanicznej czy złoża biologicznie czynnego. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane przez drenaż rozsączający, skrzynki i tunele rozsączające lub studnie chłonną do gruntu, albo bezpośrednio do powierzchniowych wód płynących (rowy, rzeki).

Do góry


Sposoby odprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych, perforowanych drenów wprowadzających mechanicznie oczyszczone ścieki do ziemi. Warunkiem poprawnego działania drenażu jest odpowiednia przepuszczalność gruntu, w którym będzie ułożony. 

Tunele i skrzynki rozsączające umożliwiają odbiór większej ilości ścieków i zapewniają szybkie wchłanianie cieczy do gruntu poprzez dużą powierzchnię styku z podłożem. Ze względu na swoją wytrzymałość mechaniczną, systemy rozsączania wód opadowych można montować również na parkingach, przejazdach, pod placami manewrowymi czy składowymi.

Studnia chłonna stosowana jest w przypadku, gdy warstwa przepuszczalna znajduje się na większej głebokości, lub gdy na działce nie ma odpowiednio dużej, wolnej powierzchni do wykonania poletka drenażu rozsączającego. Studnie chłonne mogą być stosowane tylko w gruntach piaszczystych, gdy ilość ścieków nie przekracza 1 m3 na dobę.

Do góry


W jakim celu wykonuje się badania geotechniczne i hydrogeologiczne przed instalacją oczyszczalni?

Wybór sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków zależy głównie od warunków gruntowych działki. Badania wykonywane przed kupnem oczyszczalni mają na celu ustalenie głębokości występowania zwierciadła wody oraz określenie przepuszczalności gruntów. Na podstawie danych o przepuszczalności oblicza się dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenów, wymiary skrzynek rozsączających lub średnice studni chłonnej.

Do góry


Wymagania prawne związane z budową oczyszczalni przydomowych

Wymagania dotyczące warunków realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków zostaly określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

Oczyszczone ścieki mogą być wprowadzane do gruntu jedynie w przypadku, gdy miejsce ich wprowadzania (poziom ułożenia drenów, dno studni chłonnej) jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Do góry


Kto jest uprawniony do wykonywania badań geotechnicznych i hydrogeologicznych?

Na podstawie interpretacji prawnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2013 r. opinie geotechniczne sporządzane na potrzeby posadawania obiektów mogą opracowywać osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub geolodzy posiadajacy uprawnienia Ministra Środowiska kategorii VI lub VII.

Obecnie organy administracji architektoniczno-budowlanej coraz częściej wymagają, aby ocena warunków hydrogeologicznych podłoża przydomowej oczyszczalnie była wykonana przez hydrogeologa, posiadającego uprawnienia Ministra Środowiska kategorii IV lub V.

UWAGA: na rynku pojawiają się osoby, wykonujące badania geotechniczne oraz opinie i dokumentacje bez wymaganych uprawnień. Opracowania te mogą być odrzucane przez urzędy na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Zachęcamy do sprawdzania uprawnień potencjalnych wykonawców badań geotechnicznych i hydrogeologicznych. Pełna lista osób uprawnionych jest dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska.

Do góry


Na czym polegają terenowe badania geotechniczne i hydrogeologiczne?

Rozpoznanie podłoża polega na wykonaniu co najmniej dwóch otworów badawczych do głębokości 3 m poniżej powierzchni terenu. Jeden z otworów lokalizowany jest w miejscu projektowanego zbiornika, drugi w obrębie poletka drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. W trakcie prowadzenia wierceń wykonuje się badania makroskopowe gruntów oraz pobiera próbkę gruntu do badań laboratoryjnych. W laboratorium przeprowadza się analizę sitową próbki oraz oblicza prędkość przepływu wody przez grunt (współczynnik filtracji). W niektórych przypadkach badanie prędkości wsiąkania wody w grunt przeprowadza się w terenie, w miejscu lokalizacji drenażu lub studni, wykonując "test perkolacyjny".

Do góry


Czy można ograniczyć zakres wykonywanych prac terenowych?

Niektóre z firm geologicznych wykonujących badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków, jak też i projektanci instalacji uważają, że do rozpoznania podłoża wystarczy odwiercenie jednego otworu badawczego. W naszej praktyce często spotykaliśmy się z sytuacją, gdy w dwóch otworach wykonanych po przeciwnych krańcach obszaru przeznaczonego na oczyszczalnie występowały grunty o całkowicie odmiennych parametrach przepuszczalności (np. gliny i piaski). W takiej sytuacji, zlokalizowanie drenażu lub studni chłonnej w gruntach słabo przepuszczalnych spowoduje gorszą pracę (problemy z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków w gruncie) całej instalacji.

Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość sporządzanych opracowań. Podany powyżej zakres to minimum dla prawidłowego rozpoznania podłoża i opracowania opinii geotechnicznej i hydrogeologicznej. Z tego względu nie podejmujemy się wykonywania badań gruntów pod oczyszczalnie o mniejszym zakresie prac terenowych. 

Do góry


Na jakim obszarze wykonujemy badania dla przydomowych oczyszczalni ścieków?

 Nasza firma wykonuje badania geotechniczne i hydrogeologiczne na potrzeby lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa dolnośląskiego - powiaty:

 • bolesławiecki (gmina Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka)
 • dzierżoniowski (gmina Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna)
 • głogowski (gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice)
 • górowski (gminy Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz)
 • jaworski (gminy Bolków, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie)
 • jeleniogórski (gminy Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba)
 • kamiennogórski (gminy Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów)
 • kłodzki (gminy Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna)
 • legnicki (gminy Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja)
 • lubański (gminy Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Świeradów-Zdrój)
 • lubiński (gminy Lubin, Rudna, Ścinawa)
 • lwówecki (gminy Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń)
 • milicki (gminy Milicz, Krośnice, Cieszków)
 • oleśnicki (gminy Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Twardogóra)
 • oławski (gminy Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława)
 • polkowicki (gminy Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice)
 • strzeliński (gminy Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów)
 • średzki (gminy Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin)
 • świdnicki (gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świebodzice, Żarów)
 • trzebnicki (gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród)
 • wałbrzyski (gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Walim, Wałbrzych)
 • wołowski (gminy Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów)
 • wrocławski (gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Wrocław, Żórawina)
 • ząbkowicki (gminy Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok)
 • zgorzelecki (gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec)
 • złotoryjski (gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja)

Do góry


Ile trwają badania geotechniczne wykonywane na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Geotechniczne prace terenowe na potrzeby budowy domu jednorodzinnego wykonywane są w ciągu jednego dnia. Wyniki badań w formie kompletnej opinii geotechnicznej i hydrogeologicznej (4 egz. w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie *.pdf) są przekazywane Zleceniodawcy w standardowym terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia.  Za dodatkową opłatą oferujemy również ekspresowe terminy wykonania badań terenowych i opracowania opinii (do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia).

Do góry


Jakie są ceny badań gruntu dla oczyszczalni przydomowych?

Ceny badań geotechnicznych i hydrogeologicznych są ustalane indywidualnie, w dostosowaniu do wymaganego zakresu prac. Cena badań zależna jest od:

 • rodzaju projektowanej oczyszczalni
 • zakładanego sposobu odprowadzenia oczyszczonych ścieków
 • odległości terenu badań od siedziby naszej firmy,
 • czy teren badań położony jest w terenie górskim,
 • wymaganego terminu przekazania opinii.

W przypadku wykonywania badań na działce przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego zalecamy jednoczesne przeprowadzenie rozpoznania koniecznego do prawidłowego zaprojektowania budynku, co znacznie obniża koszt badań hydrogoelogicznych pod oczyszczalnie.

Informację o cenach naszych usług można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie e-mailem.

Do góry


Jak zlecić wykonanie opinii geotechnicznej i hydrogeologicznej?

W przypadku zainteresowania ofertą naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu określenia terminu i kosztów wykonania badań. Wszystkie informacje na temat terenu badań, które są nam pomocne do przygotowania wiążącej oferty są zamieszczone w formularzu zapytania.

Warunkiem przystąpienia do wykonywania badań terenowych jest otrzymanie:

 • podpisanego zlecenia wraz z informacją o projektowanej oczyszczalni i terenie badań (wzór dla osób fizycznych / firm),
 • mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej działki w skali 1: 500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni (przykład mapy),
 • umożliwienie wejścia na teren badań (obecność Inwestora w trakcie wykonywania badań nie jest konieczna).

Podpisane zlecenie wraz z mapą należy przesłać e-mailem na nasz adres. Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji potwierdzamy przyjęcie zlecenia. Gotową opinię w formie papierowej wysyłamy pocztą lub kurierem na adres podany w zleceniu oraz w formie elektronicznej e-mailem. Istnieje również możliwość odbioru opracowania w naszym biurze lub przekazania go w siedzibie Zamawiającego. Rozliczenie następuje przelewem, na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. 

Do góry