Justyna Buratyńska - specjalista d/s zarządzania środowiskiem

mgr inż.Justyna Buratyńska

Grzegorz Buratyński - geolog, hydrogeolog

mgr Grzegorz Buratyński

Izabela Buratyńska - geolog, geotechnik

mgr Izabela Buratyńska

współwłaściciel
specjalista d/s zarządzania
środowiskiem
współwłaściciel
geolog, hydrogeolog
geolog,
specjalista d/s geotechniki

 

Wykształcenie:

2003-2005 Uniwersytet Wrocławski, 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.
Kierunek: Ochrona środowiska.
Specjalizacja: Geoekologia, ochrona wód i kopalin.
Temat pracy magisterskiej: "Zdjęcie radiometryczne okolic Janowic Wielkich".
1999-2003 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, 4-letnie studia inżynierskie.
Kierunek: Zarządzanie i marketing.
Specjalizacja: Inżynieria Zarządzania Środowiskiem.
Temat pracy inżynierskiej: "Analiza funkcjonowania miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Siedlęcinie".

Doświadczenie zawodowe:

styczeń 2007-
grudzień 2008
Własna działalność gospodarcza. "EkoJust" Ochrona Środowiska Justyna Buratyńska.
marzec 2006-
listopad 2005
Staż w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wydział Środowiska i Rolnictwa, Oddział Kształtowania Środowiska.
lipiec 2004 Praktyka zawodowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wydział Środowiska i Rolnictwa, Oddział Geologia.
czerwiec 2003 Praktyka zawodowa w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.