W przypadku zainteresowania ofertą naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie emailem zapytania o koszt usługi i termin wykonania prac. Wszystkie informacje na temat terenu badań oraz projektowanej inwestycji, które są nam pomocne do przygotowania wiążącej oferty są zamieszczone w formularzu zapytania.

Jeżeli zdecydowali się już Państwo na powierzenie nam wykonania badań geotechnicznych lub opracowań środowiskowych, prosimy o wypełnienie zlecenia wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących prowadzonej inwestycji. Dane te pozwalają nam na prawidłowe ustalenie zakresu prac geologicznych i geotechnicznych, przygotowanie odpowiedniego sprzętu wiertniczego i badawczego oraz sprawne dotarcie na miejsce zlecenia.

Wzory zapytania ofertowego i zlecenia w formacie "MS Word" są do pobrania poniżej. Podpisane zlecenie wraz z niezbędnymi mapami najlepiej przesłać do nas emailem.

 


Wstępne badania geotechniczne wykonywane przed kupnem działki budowlanej przeznaczonej pod budowę budynku jednorodzinnego - opinia geotechniczna

 

Wstępne badania geotechniczne przed kupnem działki przeznaczonej pod inwestycje lub na potrzeby opracowania koncepcji zagospodarowania terenu - opinia geotechniczna

 

Badania geotechniczne dla domu jednorodzinnego - opinia geotechniczna 

 

Badania geotechniczne i hydrogeologiczne dla przydomowej oczyszczalni ścieków - opinia geotechniczna

 

Badania geotechniczne dla budynków i hal - opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Badania geotechniczne dla osiedli budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych - opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Badania geotechniczne dla innych obiektów budowlanych (instalacje przemysłowe, maszty, boiska itp.) - opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Badania geotechniczne na potrzeby przebudowy istniejących obiektów budowlanych - opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska 

 

Badania geotechniczne dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich - opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Badania geotechniczne dla sieci uzbrojenia podziemnego - opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża, projekt geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

Ocena stopnia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gruntów i wód gruntowych - dokumentacja z oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi / wody gruntowej

 

Geologiczne i geotechniczne prace terenowe (dla firm z branży geologicznej i ochrony środowiska)

do góry