Wykonując zlecone naszej firmie prace zawsze dotrzymujemy uzgodnionych
terminów. Dysponujemy materiałami archiwalnymi z ponad 1500 sporządzonych
przez nas opracowań geologicznych, co w niektórych przypadkach pozwala na
ograniczenie zakresu badań polowych.

W przypadku zleceń wymagających wykonania dużej liczby otworów
badawczych,  prace terenowe może prowadzić jednocześnie do trzech zespołów
geologów, co znacznie skraca termin opracowania dokumentacji.

Nasza firma korzysta z własnego sprzętu wiertniczego i bazy warsztatowej, dzięki
czemu nawet w przypadku nieprzewidzianej awarii urządzeń jesteśmy w stanie
kontynuować prowadzone badania.

Badania geologiczne wykonujemy prawie w każdych warunkach atmosferycznych
Opady śniegu, deszczu, odwilż często uniemożliwiają wjazd na grząski lub
podmokły teren tradycyjnymi wiertnicami samochodowymi. Ponieważ
dysponujemy mobilnym i lekkim sprzętem wierniczym załamanie pogody nie ma
wpływu na termin zakończenia prac terenowych.

Mając możliwość elektronicznego przekazywania i odbierania materiałów
niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zlecenia (map, fotografii, itp.), jesteśmy w
stanie niezwłocznie przystąpić do badań w terenie. Czas, który dawniej
wykorzystywaliśmy na osobiste spotkania i konsultacje ze Zleceniodawcą oraz
przekazywanie materiałów w formie papierowej przeznaczamy na szybsze
wykonanie dokumentacji.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki informatycznej, skróciliśmy czas
potrzebny do kameralnego opracowania wyników badań. Nasze opracowania
wykonujemy również w wersji elektronicznej, tak więc zleceniodawca ma
możliwość zapoznania się z nimi na bieżąco, wraz z postępem wykonywanych
prac.