Firma GeoJust s.c. została założona w grudniu 2008 r. we Wrocławiu.
GeoJust s.c. jest firmą rodzinną, zarejestrowaną w formie spółki cywilnej.
Współwłaścicielami są Justyna i Grzegorz Buratyńscy.

Pomimo, że GeoJust s.c. istnieje od niedawna, to początki naszej działalności w branży geologicznej sięgają 1973 r., kiedy to Izabela Buratyńska, po ukończeniu studiów na Wydziale Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Fizjograficznym i Geodezyjnym Budownictwa "Geoprojekt". W latach 1973-1990 pracowała w oddziałach Przedsiębiorstwa w Gdańsku, Wrocławiu i w Jeleniej Górze. Po likwidacji jeleniogórskiej pracowni, w 1990 r., założyła własną firmę „Zakład Usług Geologicznych Izabela Buratyńska”, która do dnia dzisiejszego świadczy usługi w dziedzinie geologii i geotechniki. Od początku istnienia firmy, w jej działalności brał udział syn - Grzegorz Buratyński, nabywając wiedzę praktyczną i doświadczenie zawodowe. W 2006 r., po uzyskaniu dyplomu magistra geologii, założył on we Wrocławiu oddzielną pracownię - „Zakład Usług Geologicznych Grzegorz Buratyński”. W grudniu 2008 r. z połączenia „Zakładu Usług Geologicznych Grzegorz Buratyński” i firmy "EkoJust" Ochrona Środowiska Justyna Buratyńska powstała spółka  GeoJust s.c.