Justyna Buratyńska - specjalista d/s zarządzania środowiskiem

mgr inż.Justyna Buratyńska

Grzegorz Buratyński - geolog, hydrogeolog

mgr Grzegorz Buratyński

Izabela Buratyńska - geolog, geotechnik

mgr Izabela Buratyńska

współwłaściciel
specjalista d/s zarządzania
środowiskiem
współwłaściciel
geolog, hydrogeolog
geolog,
specjalista d/s geotechniki

Wykształcenie:

1977 - 1978 Uniwersytet Wrocławski, II-semestralne  studium podyplomowe w
zakresie hydrogeologii, geotechniki i interpretacji zdjęć lotniczych.
  Uniwersytet Wrocławski, 5-letnie studia magisterskie.
Kierunek: Geologia.
1968-1973 Temat pracy magisterskiej: "Charakterystyka zmienności okruszcowania
w rejonie kopalni „Upadowa Grodziec” Zakładu Górniczego „Konrad” w
Iwinach koło Bolesławca”.

Doświadczenie zawodowe:

1990-dzisiaj Własna działalność gospodarcza. Zakład Usług Geologicznych Izabela
Buratyńska.
1979-1990 Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne „Geoprojekt” we Wrocławiu,
Oddział Jelenia Góra, kierownik zespołu, starszy  dokumentator.
1975-1979 Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne  „Geoprojekt”  we
Wrocławiu, starszy  dokumentator.
1973-1975 Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne „Geoprojekt”  w Gdańsku,
asystent dokumentatora.

Uprawnienia:

1977 Centralny Urząd Geologii – decyzja  nr 070765 uprawniająca  do
sporządzania projektów i dokumentacji geologicznych w zakresie
ustalania przydatności gruntów dla budownictwa.
1974 Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej, Geologii i Ochrony Środowiska – decyzja nr 10049
uprawniająca do nadzorowania prac geologicznych.

 

 

  • mgr Izabela Buratyńska - uprawnienia geologiczne, geologia inżynierska, geotechnika