Geologia, geotechnika. Dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie. GeoJust s.c.

wiercenia


piezometry


badania
gruntu


geologia


geotechnika


geologia
inzynierska


hydrogeologia


usługi
geologiczneochrona
srodowiska


poszukiwanie i
rozpoznawanie
złóz kopalin


geologia, geotechnika, badania gruntu
geologia, geotechnika, badania gruntu
geologia, geotechnika, badania gruntu
Zalecana rozdzielczość: 1280x1024
Ostatnia aktualizacja: marzec 2013 r.

Witamy na stronie firmy GeoJust s.c.

Firma GeoJust s.c. oferuje kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne. Dysponujemy sprzętem wiertniczym pozwalającym na ręczne i mechaniczne wiercenia rurowane oraz instalację piezometrów. Wykonujemy badania geologiczne i geotechniczne gruntu pod budowę: domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, hal, pawilonów, dróg, mostów, sieci podziemnych, stacji paliw.

Opracowujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

W firmie pracują geolodzy z dużym doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju, głównie w województwach: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim. Biura firmy znajdują się we Wrocławiu i w Jeleniej Górze.


Wiercenia geologiczne rurowane Wiercenia geotechniczne
Badania gruntu[wiercenia, piezometry, geologia, geotechnika, hydrogeologia, badania gruntu, usługi geologiczne, Wrocław, Jelenia Góra, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie]