Dzięki wieloletniej działalności w branży geologicznej oraz szerokiej gamie
świadczonych usług zdobyliśmy duże doświadczenie zawodowe.  W ciągu prawie
20 lat istnienia Zakładu Usług Geologicznych Izabela Buratyńska, później
Zakładu Usług Geologicznych Grzegorz Buratyński i wreszcie spółki
GeoJust s.c. zostało opracowanych ponad 1500 dokumentacji
geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla różnego
typu obiektów:

    Kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Odolanów - 158 otworów geotechnicznych o
    łącznym metrażu 515 mb (2009).
    Ekranów akustycznych wzdłuż ul.  Wojska Polskiego w Bolesławcu (2009).
    Aquaparku w Jeleniej Górze, ul. Wolności (2008).
    Nowoprojektowanych obiektów na terenie Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w
    Niwnicach (1998-2008).
    Centrum „Plaza” w Zgorzelcu (2007).
    Modernizacji linii energetycznej Boguszów Gorce - granica państwa (2006).
    Hotelu „Gołębiewski” w Karpaczu (2005).
    Fabryki  Ceramiki „Marconi” w Piechowicach (2004).
    Fabryki „Cersanit” w Wałbrzychu (2003).
    Kolei gondolowej na Stogu Izerskim w Świeradowie Zdroju (2002, 2007, 2008).
    Projektowanego  zbiornika retencyjnego w Jakuszycach (1999).
    Rozbudowy i modernizacji Elektrowni „Turów” (1998-2009).
    Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego (1991-1999).
    Budowy poszczególnych etapów osiedla „Zabobrze” w Jeleniej Górze (1991-2009).


W latach 1990-2010 wykonano badania podłoża gruntowego dla:

    Ponad 150 budynków mieszkalnych, biurowych, administracyjnych i innych.
    Ponad 100 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
    Około 120 pawilonów handlowych, marketów i supermarketów sieci Biedronka,
    LIDL, PLUS, Kaufland, Castorama, TESCO.
    Nowoprojektowanych kościołów w Jeleniej Górze, Bogatyni, Wałbrzychu, Lubaniu
    Śląskim, Janowicach, Bolesławcu (1990-2001).
    Cmentarzy w Działoszynie (1994, 2001), Jeleniej Górze – Cieplicach (1995, 1996),
    Jeleniej Górze (1997, 2003), Wałbrzychu (1998),  Mysłakowicach (2000),
    Ciechanowicach (2001), Kamiennej Górze (2003, 2006), Węglińcu (2004), Rudnej
    (2005), Pieńsku (2005).
    Oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w Lwówku Śląskim (1994-
    1996), Kamiennej Górze (1994-1997), Mysłakowicach (1999, 2002),
    Jędrzychowicach (2003), Lubaniu Śląskim (2004), Bogatyni (2007), Dąbrowicy
    (2007).
    Mostów: w Jeleniej Górze (1998), Paszowicach, (2003),  Piechowicach (2003).
    Składowisk odpadów komunalnych w Bogatyni (1998), Płóczkach Dolnych (1999),
    Lubaniu (2001), Kostrzycy (2002).
    Ponad 40 dróg osiedlowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
    Około 90 systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
    34 systemów wodociągów.
    Wałów przeciwpowodziowych.
    Przesyłowych linii energetycznych.


Sporządzono ponad 70 projektów prac geologicznych, dokumentacji geologiczno-
inżynierskich i dokumentacji hydrogeologicznych dla stacji paliw i innych
obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne.

Ponadto wykonano ponad 6000 metrów wierceń geologicznych i
geotechnicznych dla firm zewnętrznych,  zajmujących się dokumentowaniem
geologicznym.