Justyna Buratyńska - specjalista d/s zarządzania środowiskiem

mgr inż.Justyna Buratyńska

Grzegorz Buratyński - geolog, hydrogeolog

mgr Grzegorz Buratyński

Izabela Buratyńska - geolog, geotechnik

mgr Izabela Buratyńska

współwłaściciel
specjalista d/s zarządzania
środowiskiem
współwłaściciel
geolog, hydrogeolog
geolog,
specjalista d/s geotechniki

Wykształcenie:

2003-2005 Uniwersytet Wrocławski, 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.
Kierunek: Ochrona środowiska.
Specjalizacja: Geoekologia, ochrona wód i kopalin.
Temat pracy magisterskiej: "Zdjęcie radiometryczne okolic Szklarskiej Poręby".
2001-2003 Uniwersytet Wrocławski, 2-letnie uzupełniające studia magisterskie.
Kierunek: Geologia.
Specjalizacja: Hydrogeologia.
Temat pracy magisterskiej: "Warunki hydrogeologiczne krystaliniku Wzgórz Strzelińskich".
1998-2001 Uniwersytet Wrocławski, 3-letnie studia licencjackie.
Kierunek: Geologia.
Temat pracy licencjackiej: "Hydrogeologiczne uwarunkowania przepływu wód podziemnych w utworach krystalicznych".

Doświadczenie zawodowe:

2006-2008 Własna działalność gospodarcza. Zakład Usług Geologicznych Grzegorz Buratyński.
lipiec 2004 Praktyka zawodowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Wydział Środowiska i Rolnictwa, Oddział Geologia.
2003-2006 Praca w firmie Zakład Usług Geologicznych Izabela Buratyńska.

Uprawnienia:

2008 Uprawnienia hydrogeologiczne kategorii V.
2008 Uprawnienia geologiczno-inżynierskie kategorii VII
2005 Uprawnienia do wykonywania czynności dozoru geologicznego kat. XI.


  • mgr Grzegorz Buratyński - geolog. Uprawnienia hydrogeologiczne
  • mgr Grzegorz Buratyński - geolog. Uprawnienia geologiczne, geologia inżynierska
  • mgr Grzegorz Buratyński - geolog. Uprawnienia dozoru nad robotami geologicznymi.