GeoJust s.c. - Usługi geologiczne i geotechniczne. Wiercenia, odwierty, badania geologiczne i geotechniczne gruntu. Dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie.
badanie zagęszczenia, badania zagęszczenia
Strona główna - GeoJust s.c. badanie zagęszczenia, badania zagęszczeniaO firmie - historia, kwalifikacje, doświadczenie. badanie zagęszczenia, badania zagęszczeniaUsługi geologiczne i geotechniczne - oferta. badanie zagęszczenia, badania zagęszczeniaSprzęt do badań geologicznych i geotechnicznych. badanie zagęszczenia, badania zagęszczeniaWzory druków do pobrania. badanie zagęszczenia, badania zagęszczeniaLinki do stron o tematyce geologicznej i geotechnicznej. badanie zagęszczenia, badania zagęszczeniaDane kontaktowe - firma geologiczna GeoJust s.c.
GeoJust Spółka cywilna
Justyna Buratynska, Grzegorz Buratynski
badanie zagęszczenia, badania zagęszczenia
badanie zagęszczenia, badania zagęszczenia
Sondy dynamiczne:

Nasza firma dysponuje trzema zestawami lekkich sond dynamicznych (DPL), które wykorzystujemy do badania zagęszczenia gruntów. Sonda DPL służy do określania stopnia zagęszczenia rodzimych gruntów sypkich do głębokości 10 m oraz do kontroli zagęszczenia nasypów budowlanych. Metoda badania zagęszczenia gruntów sypkich za pomocą sondy DPL jest zalecana przez normy: PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Sonda dynamiczna DPL nie nadaje się do badań zagęszczenia grubych żwirów, nasypów zawierających domieszki kamieni i gruzu oraz podbudowy nawierzchni dróg i placów wykonanych z kruszywa. Dla gruntów tego typu wykonuje się badania modułu odkształcenia płytą sztywną VSS lub określa się laboratoryjnie wskaźnik zagęszczenia.

Badanie zagęszczenia sondą DPL polega na wbijaniu sondy uderzeniami młota o wadze 10 kg, swobodnie spadającego na kowadło z wysokości 0,5 m. W czasie sondowania rejestruje się liczbę uderzeń młota potrzebną do zagłębienia sondy na głębokość 10 cm. Wyniki badania porównuje się z wykresem zależności stopnia zagęszczenia od liczby uderzeń, na podstawie normy PN-B-04452:2002 i dokumentuje na
karcie wyników badań sondą dynamiczną lekką (DPL).

Deklaracje zgodności sond dynamicznych.
Środki transportu.
Sprzęt do tyczenia i niwelacji geologicznych punktów badawczych.
Sprzęt do kucia i wiercenia w nawierzchniach betonowych i asfaltowych.
Sprzęt do wierceń mechanicznych i ręcznych.
Sonda rdzeniowa RKS.
Sondy dynamiczne do badań zagęszczenia gruntu.
GeoJust s.c.
dysponuje:
Lekka sonda dynamiczna (DPL).
Sonda dynamiczna lekka (DPL) z wyciągarką.
Deklaracja zgodności sondy dynamicznej lekkiej (DPL). Deklaracja zgodności sondy dynamicznej lekkiej (DPL).
[tagi: GeoJust s.c., lekka sonda dynamiczna, sonda DPL, badania zagęszczenia, badanie zagęszczenia gruntu, stopień zagęszczenia]